วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

fri 290411 Sunun & Dr.Nives fm965

ศุกร์ 29 เมษายน 2554 หุ้นมาร์เกตแคปใหญ่ๆหายไป หุ้นที่มีอันดับการซื้อขายสูงสุด เรียงตามลำดับได้แก่ jas susco tta  @ 11.24 น. set index 1,088.78 -3.53

ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี VI

รายการ Moneytalk , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ThaiVI.org  จัดสัมมนาพิเศษสำหรับสมาชิก thaivi.org เท่านั้น ในหัวข้อสัมมนา  ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี VI โดยกูรูหุ้นคุณค่า 6 ท่าน

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร   ...

นพ.บำรุง ศรีงาน              สามัญชน  

คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ      WIB007 

คุณนริศ จิระวงศ์ประภา     NARIS 

คุณฉัตรชัย วงแก้วเจริญ   CHATCHAI 

คุณอนุรักษ์ บุญแสวง       ลูกอีสาน 

ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา    ดำเนินรายการ

 

..........

.

 

 

..........

.

 

 

..........

.

 

  
 

  

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

Mon 250411 อ.สุนัน & ดร.นิเวศน์ FM96.5 10.30น.

เริ่มมีความน่าสนใจในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ เนื่องจากราคาหุ้นไทยเมื่อเทียบกับขนาดและความน่าสนใจของกิจการกลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วเมื่อเทียบกับบ้านเรากลับมีความน่าสนใจมากกว่า แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนกับกฎเกณท์ต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตได้

ReadAround: หนังสือ เล่นหุ้นปีทอง ของ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

Fri. 220411 อ.สุนัน & ดร.นิเวศน์ FM96.5 10.30น.

วันศุกร์ 22 04 2011
รายการรู้ใช้เข้าใจเงิน ฟังความเห็น อ.สุนัน ศรีจันทรา และ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากรณ์
set index ที่ระดับ 1100 จุด ขณะที่แรงซื้อจากต่างชาติยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง จะมีวิธีปรับกลยุทธอย่างไร
จะขาย หรือ ซื้อ ไปฟังกันครับ...

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

Fri. 150411 อ.สุนัน & ดร.นิเวศน์ FM96.5 10.30น.
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2554
ฟังทัศนะต่อการลงทุนแบบ Value invesment ของ อ.สุนันท์ ศรีจันทรา และ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการ รู้ใช้เข้าใจเงิน Thinking Radio fm96.5
Set index 1084.91 ณ. วันที่ 12 เมษายน 54

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

Mon 110411 Sunun & Dr.Nives FM96.5

Thinking Radio fm96.5 รู้ใช้เข้าใจเงิน
วันจันทร์ 11 เมษายน 2554

เส้นทางรวย : คำจำกัดความของคำว่า "รวย"

รายการ “มันนี่ทอล์ค”
ณ ห้องประชุม ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร
ในวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
วสันต์ โพธิพิมพานนท์ เบนซ์ทองหล่อ
ปรารถนา มงคลกุล CFO MINT

ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดำเนินรายการ

เส้นทางรวย คุณวสันต์ โพธิพิมพานนท์(เบนซ์ทองหล่อ)

รายการ “มันนี่ทอล์ค” ณ ห้องประชุม ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

FRM CFA เส้นทางมืออาชีพทางการเงิน

สัมมนา Money talk หัวข้อ FRM CFA เส้นทางมืออาชีพทางการเงิน
FRM : Financial Risk Manager , CFA : Chartered Financial Analyst
ผู้ร่วมดำเนินรายการ
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ ทหารไทย
ดร.กำผล ปัญญาโกเมศ ผอ โครงการ FIRM business school
คุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย)
คุณพิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดำเนินรายการ