วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

monday 28 11 11 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน

Monday 28 11 11 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ดร.นิเวศน์ 07 11 2011 - 21 11 2011

Monday 07 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/Cq3WqlTcp2w

Friday 11 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/gTSApbWo5I4

Monday 14 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/9Br3LrIuP4U

Friday  18 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/nC8RrybDbGM

Monday 21 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/afzW4fulxhw