วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

27 08 2012 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ทางรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน

27 08 2012 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ทางรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน fm 96.5
-เล่นหุ้นตามผลประกอบการ


วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

2012 08 06 ดร นิเวศน์ fm965


06 08 2012 - ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ให้ความคิดเห็นและมุมมอง
-สินเชื่อรถยนต์
-ภาพรวมเศรฐกิจ
-ASEAN Linkage
-ตอบคำถามเรื่อง พลังงาน,ถ่านหิน
(รายการรู้ใช้เข้าใจเงิน mcot.net fm96.5 10.00 น.)