วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ดร.นิเวศน์ 07 11 2011 - 21 11 2011

Monday 07 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/Cq3WqlTcp2w

Friday 11 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/gTSApbWo5I4

Monday 14 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/9Br3LrIuP4U

Friday  18 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/nC8RrybDbGM

Monday 21 11 2011 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน Fm 96.5
http://youtu.be/afzW4fulxhw

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น