วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

จันทร์13/08/2012 ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน fm 65.5

จันทร์13/08/2012 มุมมองที่เหมือนและแตกต่าง
-Philip Fisher
-Peter Lynch
-Warren Buffett
( ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ในรายการรู้ใช้เข้าใจเงิน fm 65.5 )
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น