วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554

เส้นทางรวย : คำจำกัดความของคำว่า "รวย"

รายการ “มันนี่ทอล์ค”
ณ ห้องประชุม ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร
ในวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
วสันต์ โพธิพิมพานนท์ เบนซ์ทองหล่อ
ปรารถนา มงคลกุล CFO MINT

ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดำเนินรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น