วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

FRM CFA เส้นทางมืออาชีพทางการเงิน

สัมมนา Money talk หัวข้อ FRM CFA เส้นทางมืออาชีพทางการเงิน
FRM : Financial Risk Manager , CFA : Chartered Financial Analyst
ผู้ร่วมดำเนินรายการ
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ ทหารไทย
ดร.กำผล ปัญญาโกเมศ ผอ โครงการ FIRM business school
คุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์(ไทย)
คุณพิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ดำเนินรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น