วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

Mon 250411 อ.สุนัน & ดร.นิเวศน์ FM96.5 10.30น.

เริ่มมีความน่าสนใจในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ เนื่องจากราคาหุ้นไทยเมื่อเทียบกับขนาดและความน่าสนใจของกิจการกลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วเมื่อเทียบกับบ้านเรากลับมีความน่าสนใจมากกว่า แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนกับกฎเกณท์ต่างๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น